15 ngày trả hàng

Những sản phẩm của LazMall trên Lazada áp dụng chính sách 15 ngày trả hàng với lý do Không vừa ý?

Chính sách 15 ngày trả hàng với lý do Không vừa ý của LazMall sẽ KHÔNG được áp dụng cho một số trường hợp sau: Ngành hàng bách hóa: chỉ áp dụng trả hàng trong vòng 7 ngày và KHÔNG hỗ trợ trả hàng với lý do “Không vừa ý” Các sản phẩm cồng kềnh hoặc