cam kết thời gian

Tôi không thấy ký hiệu Cam kết thời gian giao hàng trên trình duyệt web

Tính năng chỉ hiển thị trên ứng dụng Lazada và chưa hỗ trợ trên trình duyệt web (PC/Desktop) Để biết thêm về Điều khoản và điều kiện của LazMall, vui lòng truy cập tại đây Nguồn: https://www.lazada.vn/helpcenter/tai-sao-toi-khong-nhin-thay-ky-hieu-cam-ket-thoi-gian-giao-hang-tren-trinh-duyet-web-pcdesktop-8689.html