địa điểm trả hàng Lazada

Kiện hàng của tôi không còn nguyên vẹn hoặc có dấu hiệu hư/bể vỡ ở điểm lấy hàng Lazada

Nếu quý khách đang ở điểm lấy hàng và kiện hàng của bạn có những dấu hiệu không còn nguyên vẹn hoặc có dấu hiệu bể/vỡ/tình trạng không tốt, quý khách vui lòng từ chối nhận hàng. Lazada sẽ tiến hành thủ tục hoàn tiền cho quý khách. Tham khảo thêm chính sách hoàn tiền