Các khu vực đơn vị vận chuyển tạm ngừng hoạt động giao nhận hàng trong mùa Covid.

Lazada sẽ cung cấp đến bạn danh sách tạm thời các khu vực mà đơn vị vận chuyển chưa thể tiến hành giao nhận hàng trong thời gian chịu ảnh hưởng từ Covid.