Nhận hàng tại điểm lấy hàng

Tôi có thể yêu cầu một ngày phù hợp để đến nhận hàng tại Điểm lấy hàng Lazada không?

Khi kiện hàng của quý khách được giao thành công đến Điểm lấy hàng Lazada quý khách đã chọn, quý khách sẽ có 3 ngày để đến Điểm lấy hàng nhận hàng trước khi nó được gửi trả về cho đơn vị bán hàng. Quý khách vui lòng đến nhận hàng trong giờ làm việc

Kiện hàng của tôi không còn nguyên vẹn hoặc có dấu hiệu hư/bể vỡ ở điểm lấy hàng Lazada

Nếu quý khách đang ở điểm lấy hàng và kiện hàng của bạn có những dấu hiệu không còn nguyên vẹn hoặc có dấu hiệu bể/vỡ/tình trạng không tốt, quý khách vui lòng từ chối nhận hàng. Lazada sẽ tiến hành thủ tục hoàn tiền cho quý khách. Tham khảo thêm chính sách hoàn tiền