Hường dẫn Lazada tham gia Group Play – Built It (Hội thợ săn)

Group Play – Built It (Hội Thợ Săn) Hội Thợ Săn là trò chơi tập thể săn mã giảm giá 20K – 500K. Bạn cần phải cùng nhiều người trong nhóm, thu thập và hoàn thành các thử thách trong trò chơi để đạt được voucher mua sắm tương ứng với điều kiện. Cách chơi

Hường dẫn Lazada tham gia Group Play – Built It (Hội thợ săn) Read More »