Tổng quan LazMall

Sự khác nhau giữa các nhãn của ngành hàng Lazmall

Gian Hàng LazMall Flagship (Flagship Store/Gian hàng chính hãng) Gian Hàng Flagship (Flagship Store) là gian hàng của các nhãn hàng và nhà bán lẻ được tuyển chọn bao gồm các Nhãn Hàng hàng đầu trong và ngoài nước cũng như của các Nhãn Hàng trực tuyến và Nhà Bán Lẻ nổi tiếng. Các Gian

Sự khác nhau giữa các nhãn của ngành hàng Lazmall Read More »

LazMall Flagship Store và LazMall Certified Store

LazMall Flagship Store Là chứng nhận nhà bán hàng: Người chủ sở hữu thương hiệu (brand owner) Người phân phối độc quyền thương hiệu (exclusive distributor). LazMall Certified Store Chứng nhận nhà bán hàng là người phân phối không độc quyền, nhưng được uỷ quyền hợp pháp bởi người chủ sở hữu thương hiệu hoặc

LazMall Flagship Store và LazMall Certified Store Read More »