Trả hàng và hoàn tiền LazMall

Tạo Yêu cầu trả hàng cho một sản phẩm trong combo linh hoạt?

Vì đơn hàng của bạn đã được trợ giá bởi Nhà bán hàng, Lazada rất tiếc không thể hỗ trợ bạn tạo Yêu cầu trả hàng cho 1 sản phẩm trong flexi-combo/ combo linh hoạt. Đối với trường hợp này, bạn cần tạo Yêu cầu trả hàng cho TOÀN BỘ sản phẩm trong combo.

Tạo Yêu cầu trả hàng cho một sản phẩm trong combo linh hoạt? Read More »

Hướng dẫn trả hàng LazMall khi nghi ngờ sản phẩm là hàng giả

Nếu quý khách nhận được sản phẩm không phải hàng chính hãng, vui lòng ghi chú rõ trong Phiếu đổi trả trực tuyến rằng bạn muốn đổi trả với lý do hàng giả, nhái. Khi Phiếu yêu cầu đổi trả được tạo thành công, Quý khách sẽ nhận được một email hướng dẫn bổ sung

Hướng dẫn trả hàng LazMall khi nghi ngờ sản phẩm là hàng giả Read More »

Làm sao để hủy đơn hàng sản phẩm của LazMall Lazada?

Theo chính sách hủy đơn hàng của Lazada, Quý khách có thể hủy đơn hàng trực tiếp từ tài khoản của quý khách trước khi đơn hàng được chuyển ra từ kho hàng của Lazada hoặc Nhà bán hàng. Thông tin chi tiết về cách hủy đơn hàng vui lòng tham khảo tại [Đây]

Làm sao để hủy đơn hàng sản phẩm của LazMall Lazada? Read More »

Làm sao thực hiện trả hàng cho đơn hàng sản phẩm của LazMall?

LazMall cung cấp chính sách 15 ngày trả hàng dễ dàng, cho phép quý khách trả sản phẩm trong vòng 15 ngày từ lần giao hàng đầu tiên. Theo như chính sách trả hàng của Lazda, Quý khách cần điền Phiếu trả hàng trực tuyến trên tài khoản Lazada của Quý khách. Để biết thêm

Làm sao thực hiện trả hàng cho đơn hàng sản phẩm của LazMall? Read More »

Sản phẩm Lazada áp dụng chính sách 15 ngày trả hàng với lý do Không vừa ý

Chính sách 15 ngày trả hàng với lý do Không vừa ý của LazMall sẽ KHÔNG được áp dụng cho một số trường hợp sau: Ngành hàng bách hóa: chỉ áp dụng trả hàng trong vòng 7 ngày và KHÔNG hỗ trợ trả hàng với lý do “Không vừa ý” Các sản phẩm cồng kềnh hoặc

Sản phẩm Lazada áp dụng chính sách 15 ngày trả hàng với lý do Không vừa ý Read More »

Thời gian nhận được tiền hoàn từ Lazada

Nếu Quý khách đã thực hiện gửi sản phẩm đổi trả về Lazada, Quý khách sẽ nhận được tiền hoàn lại theo phương thức hoàn tiền mà Quý khách đã chọn, sau khi quá trình kiểm tra sản phẩm đổi trả được xác nhận đủ điều kiện đổi trả tại kho. Thời gian hoàn tiền

Thời gian nhận được tiền hoàn từ Lazada Read More »

Chính sách 15 ngày trả hàng của sản phẩm LazMall trên Lazada là như thế nào?

Chính sách 15 ngày trả hàng dễ dàng của Lazmall cho phép quý khách trả sản phẩm trong vòng 15 ngày từ lần giao hàng đầu tiên. Vui lòng đảm bảo rằng sản phẩm quý khách nhận được đáp ứng đủ những điều kiện trả hàng của Lazada. Trả hàng với lý do Không vừa

Chính sách 15 ngày trả hàng của sản phẩm LazMall trên Lazada là như thế nào? Read More »

Hoàn tiền nhanh của LazMall trên Lazada là gì?

Trừ trường hợp có yêu cầu khác của ngữ cảnh, trong Điều Khoản này: “Hoàn tiền nhanh” có nghĩa là việc hoàn tiền cho Khách hàng đối với một mặt hàng trả lại được thực hiện tại địa điểm Khách hàng giao mặt hàng trả lại cho Lazada. * Lazada được quyền quyết định theo

Hoàn tiền nhanh của LazMall trên Lazada là gì? Read More »