Bảo mật dữ liệu cá nhân

Làm cách nào để cung cấp phản hồi cho tổng đài lazada?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi và/hoặc mối quan tâm mà chưa được đề cập trong Bảng câu hỏi thường gặp này, hoặc nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc đề xuất cải thiện nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tính năng Chat Now (Trò Chuyện Trực Tuyến) để cung

Làm cách nào để cung cấp phản hồi cho tổng đài lazada? Read More »

Tôi tin rằng dữ liệu cá nhân của tôi tại Lazada có thể đã bị vi phạm. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn nghi ngờ rằng dữ liệu cá nhân của bạn tại Lazada đã bị vi phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức qua tính năng Chat Now (Trò Chuyện Trực Tuyến). Nguồn: https://www.lazada.vn/helpcenter/i-believe-my-personal-data-at-lazada-may-have-been-breached-what-should-i-do-9816.html

Tôi tin rằng dữ liệu cá nhân của tôi tại Lazada có thể đã bị vi phạm. Tôi nên làm gì? Read More »

Chính sách chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới của Lazada

Đối với việc tiết lộ hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn qua biên giới, chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo quốc gia nhận thông tin này đã có tiêu chuẩn bảo vệ về thông tin cá nhân tương ứng với hoặc đạt đến tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu của

Chính sách chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới của Lazada Read More »

Lazada lưu dữ liệu cá nhân trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn cho đến khi hoạt động kinh doanh hợp pháp của chúng tôi vẫn cần việc lưu giữ thông tin này nhằm cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho bạn, hoặc theo yêu cầu hoặc được cho phép của pháp luật hiện hành. Thời

Lazada lưu dữ liệu cá nhân trong bao lâu? Read More »

Dữ liệu cá nhân của tôi trên Lazada đã được sử dụng như thế nào?

Xin lưu ý rằng chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số mục đích. Các mục đích này sẽ phụ thuộc vào loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn và mối quan hệ của bạn với chúng tôi, ví dụ, bạn là

Dữ liệu cá nhân của tôi trên Lazada đã được sử dụng như thế nào? Read More »

Truy cập dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên Lazada

Xin lưu ý rằng bạn có thể truy cập dữ liệu cá nhân của mình thông qua cài đặt tài khoản cá nhân Lazada trên trang web Lazada hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động. Nguồn: https://www.lazada.vn/helpcenter/lam-cach-nao-de-truy-cap-du-lieu-ca-nhan-cua-toi-duoc-luu-tru-tren-lazada-9806.html

Truy cập dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên Lazada Read More »

Làm thể nào để từ chối chia sẻ thông tin cá nhân với Lazada

Từ chối chia sẻ thông tin cá nhân với Lazada Xin lưu ý rằng nếu bạn rút lại sự đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn bất kỳ dịch vụ nào và tài khoản của bạn sẽ bị ngừng hoạt

Làm thể nào để từ chối chia sẻ thông tin cá nhân với Lazada Read More »

Làm cách nào để tôi hủy đăng ký nhận thư của Lazada?

Hủy nhận email quảng cáo Lazada Để hủy đăng ký nhận email quảng cáo của chúng tôi, vui lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở cuối một trong các email quảng cáo. Hoặc thông qua phần Cài đặt trong tài khoản Lazada của bạn trên trang web Lazada hoặc ứng dụng dành cho

Làm cách nào để tôi hủy đăng ký nhận thư của Lazada? Read More »