Phí vận chuyển

Phí dịch vụ vận chuyển giao hàng tiết kiệm Lazada

Kể từ ngày 01/11/2019 Lazada sẽ triển khai dịch vụ giao hàng tiết kiệm cho tất cả các đơn hàng giao hàng từ Hồ Chí Minh đến các quận thuộc Hà Nội theo biểu phí bên dưới: Đơn hàng đủ điều kiện áp dụng hình thức giao hàng tiết kiệm sẽ hiển thị trên trang mua sắm như hình ảnh sau. Nguồn: https://www.lazada.vn/helpcenter/phi-giao-hang-cho-van-chuyen-tiet-kiem-9158.html

Phí vận chuyển Lazada xem ở đâu?

Xem tại trang sản phẩm Phí vận chuyển của từng sản phẩm được thể hiện rõ ngay tại trang sản phẩm sau khi quý khách chọn khu vực giao hàng. xem tại giỏ hàng ở bước thanh toán cuối cùng Bạn có thể tìm mã giảm phí vận chuyển Lazada tại đây: https://mgg.vn/ma-giam-gia/lazada/