Cách dùng thẻ ngân hàng đăng kí dịch vụ Mua hàng trực tuyến trên Lazada

1. Thẻ Debit của các ngân hàng sau chỉ cần đăng ký “Dịch vụ thương mại điện tử” để mua hàng trực tuyến Cách 1: Đăng kí tại chi nhánh ngân hàng Cách 2: Đăng kí qua ngân hàng điện tử Tên ngân hàng – Điền đầy đủ thông tin vào mẫu “Đăng kí dịch