Đặt hàng trên ứng dụng Lazada Android như thế nào?

Lựa chọn sản phẩm muốn mua trên Lazada App Chọn mua sản phẩm bằng cách nhấn Mua ngay Đăng nhập thông tin địa chỉ email, và cung cấp địa chỉ nhận hàng Lazada Lựa chọn phương pháp giao hàng và nhập mã giảm giá Lazada (nếu có) Lấy mã giảm giá Lazada tại: https://mgg.vn/ma-giam-gia/lazada/ Lựa