Làm thế nào để báo cáo Nhà bán hàng vi phạm/ báo cáo hàng cấm?

Bạn có thể báo cáo Nhà bán hàng vi phạm/ báo cáo hàng cấm thông qua 2 bước: Báo cáo qua trang thông tin sản phẩm và Báo cáo thông qua mục Chat với Lazada

Làm thế nào để báo cáo Nhà bán hàng vi phạm/ báo cáo hàng cấm? Read More »