Làm thế nào để kiểm tra thông tin bảo hành của sản phẩm mua trên Lazada?

Quý khách có thể kiểm tra thông tin bảo hành của sản phẩm tại: 1. Phần mô tả sản phẩm 2. Phần mô tả chi tiết sản phẩm Quý khách có thể tìm hiểu thêm về thông tin bảo hành (thông tin liên lạc, chính sách, quy trình bảo hành, trung tâm bảo hành, v.v)

Làm thế nào để kiểm tra thông tin bảo hành của sản phẩm mua trên Lazada? Read More »