bảo hành

Làm thế nào khi sản phẩm đã mua trên Lazada cần được bảo hành?

Nếu quý khách có nhu cầu bảo hành sản phẩm, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành theo thông tin trên phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm. Với các sản phẩm được phân phối bởi các thương nhân thành viên, quý khách vui lòng trực tiếp liên hệ thương nhân thành

Làm thế nào khi sản phẩm đã mua trên Lazada cần được bảo hành? Read More »

Làm thế nào để kiểm tra thông tin bảo hành của sản phẩm mua trên Lazada?

Quý khách có thể kiểm tra thông tin bảo hành của sản phẩm tại: 1. Phần mô tả sản phẩm 2. Phần mô tả chi tiết sản phẩm Quý khách có thể tìm hiểu thêm về thông tin bảo hành (thông tin liên lạc, chính sách, quy trình bảo hành, trung tâm bảo hành, v.v)

Làm thế nào để kiểm tra thông tin bảo hành của sản phẩm mua trên Lazada? Read More »