Làm sao bảo vệ tài khoản thanh toán trên Lazada?

Bảo vệ tài khoản thanh toán trên Lazada sẽ bảo vệ quý khách khỏi những trường hợp người thanh toán không phải quý khách khi tài khoản Lazada của quý khách có sử dụng các chức năng Ví điện tử, lưu thông tin tài khoản thẻ ngân hàng. (Điều khoản & điều kiện sử dụng).

Làm sao bảo vệ tài khoản thanh toán trên Lazada? Read More »