Làm thế nào để bỏ sản phẩm ra khỏi giỏ hàng trên Lazada?

Đối với giao diện máy tính Để xóa một sản phẩm trong giỏ hàng, quý khách vui lòng: Chọn nút “Giỏ hàng” tại thanh công cụ ở đầu trang web để vào giỏ hàng hiện tại. Tại trang giỏ hàng, quý khách bấm biểu tượng xóa  để bỏ sản phẩm Quý khách sẽ thấy giỏ hàng được cập

Làm thế nào để bỏ sản phẩm ra khỏi giỏ hàng trên Lazada? Read More »