Hướng dẫn huỷ chương trình liên kết thành viên tại tài khoản Lazada

Để hủy liên kết, bạn thực hiện các bước sau: Vào “Trang gian hàng thương hiệu”> “Thành viên”> “Xóa tư cách thành viên” > Chọn “Ngừng kết nối”   Nguồn: https://www.lazada.vn/helpcenter/instructions-for-unlink-my-lazada-account-from-the-program-12914.html

Hướng dẫn huỷ chương trình liên kết thành viên tại tài khoản Lazada Read More »