Các hình thức giao hàng Lazada?

Lazada có 2 hình thức giao hàng: Giao hàng tiêu chuẩn và Giao hàng hỏa tốc. Hình thức giao hàng Thời gian Chi phí Tóm tắt Thời gian giao hàng phụ thuộc vào vị trí nhận hàng và vị trí hàng hóa được lưu trữ (kho của Lazada hoặc kho của nhà cung cấp). Xem thông

Các hình thức giao hàng Lazada? Read More »