Hướng dẫn liên kết ví điện tử Viettel Money

Từ tháng 1/2022, ví điện tử ViettelPay đã đổi tên thành Viettel Money. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các thao tác để liên kết ví điện tử Viettel Money trên ứng dụng Lazada.

Hướng dẫn liên kết ví điện tử Viettel Money Read More »