Những câu hỏi liên quan đến việc Trả hàng hoàn tiền trên Lazada

Trước khi tham khảo thông tin này, bạn nên chắc chắn rằng mình đã xem qua hoặc đã tìm hiểu rõ về Chính Sách Hoàn Tiền tại Lazada nhé! Có thay đổi được hình thức hoàn tiền không? Lazada chưa hỗ trợ thay đổi hình thức hoàn tiền sau khi bạn đã gửi thành công

Những câu hỏi liên quan đến việc Trả hàng hoàn tiền trên Lazada Read More »