Các nhóm mặt hàng thiết yếu theo Chỉ thị số 16

Bài viết này giúp bạn biết thêm thông tin về nhóm mặt hàng thiết yếu được phép lưu thông khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 CT-TTg như sau:

Các nhóm mặt hàng thiết yếu theo Chỉ thị số 16 Read More »