chính sách hoàn tiền

Lazada bảo vệ người tiêu dùng thế nào nếu sản phẩm là hàng giả/hàng nhái?

Quyền lợi của người tiêu dùng sẽ được bảo vệ tối đa trong trường hợp sản phẩm có kết luận là hàng giả/ hàng nhái. Lazada sẽ gửi thông báo chính thức bằng văn bản về việc xác nhận hàng giả/ hàng nhái ngay cùng thư xin lỗi đến khách hàng ngay sau khi có

Lazada bảo vệ người tiêu dùng thế nào nếu sản phẩm là hàng giả/hàng nhái? Read More »