chơi game laz

Lazada Game: Hướng dẫn chơi Lazzie Star

Lazzie Star diễn ra từ ngày 01/11 đến ngày 11/11. Từ ngày 01/11 đến ngày 10/11, bạn có thể nhận năng lượng và giúp Lazzie đạt Cấp 30! Vào ngày 11/11, khi thời gian tổ chức trò chơi kết thúc, bạn có thể quay lại để rút tiền thưởng Lazada và kiểm tra phần thưởng của mình.