Làm sao chọn hình thức giao hàng khi mua hàng Lazada?

Xem tại trang sản phẩm Phí vận chuyển của từng sản phẩm được thể hiện rõ ngay tại trang sản phẩm sau khi quý khách chọn khu vực giao hàng. Xem tại giỏ hàng ở bước thanh toán cuối cùng.

Làm sao chọn hình thức giao hàng khi mua hàng Lazada? Read More »