Nếu tôi không nhận được đơn hàng sản phẩm của LazMall thì phải làm sao?

Nếu đơn hàng mua trên LazMall của quý khách không được giao đúng với ngày giao hàng dự kiến trên đơn hàng của quý khách, quý khách có thể kiểm tra lại tình trạng đơn hàng trên Mục Đơn hàng của tôi. Việc này cho phép quý khách kiếm tra nhà bán hàng đã vận

Nếu tôi không nhận được đơn hàng sản phẩm của LazMall thì phải làm sao? Read More »