Tôi cần chuẩn bị gì để đến Điểm lấy hàng Lazada nhận hàng?

Khi đến nhận hàng tại Điểm lấy hàng, 1. Quý khách vui lòng xuất trình Mã vận đơn cho nhân viên tại điểm lấy hàng; 2. Kiểm tra thông tin trên kiện hàng (mã vận đơn, thông tin người nhận, tên sản phẩm,…), đảm bảo nhân viên đưa đúng kiện hàng; 3. Xuất trình mã

Tôi cần chuẩn bị gì để đến Điểm lấy hàng Lazada nhận hàng? Read More »