đặt hàng ứng dụng Lazada

Đặt hàng trên ứng dụng Lazada Android như thế nào?

Lựa chọn sản phẩm muốn mua trên Lazada App Chọn mua sản phẩm bằng cách nhấn Mua ngay Đăng nhập thông tin địa chỉ email, và cung cấp địa chỉ nhận hàng Lazada Lựa chọn phương pháp giao hàng và nhập mã giảm giá Lazada (nếu có) Lấy mã giảm giá Lazada tại: https://mgg.vn/ma-giam-gia/lazada/ Lựa

Đặt hàng trên ứng dụng Lazada Android như thế nào? Read More »

Đặt hàng trên ứng dụng Lazada trên iPhone, iPad (iOS) như thế nào?

Bước 1: Lựa chọn sản phẩm muốn mua. Bước 2: Chọn mua sản phẩm bằng cách nhấn “Mua ngay”. Bước 3: Nhập thông tin địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ giao hàng. Bước 4: Lựa chọn phương pháp giao hàng và nhập mã giảm giá (nếu có). Bước 5: Lựa chọn phương

Đặt hàng trên ứng dụng Lazada trên iPhone, iPad (iOS) như thế nào? Read More »