Tôi có thể thay đổi sản phẩm trong đơn hàng sau khi đặt hàng trên Lazada không?

Tại Lazada, chúng tôi không đưa ra một lựa chọn để thay đổi sản phẩm cho đơn hàng đã đặt. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích quý khách đặt một đơn hàng mới và hủy đơn hàng đã đặt. Để biết thêm chi tiết về cách hủy đơn hàng, quý khách vui lòng tham khảo

Tôi có thể thay đổi sản phẩm trong đơn hàng sau khi đặt hàng trên Lazada không? Read More »