dịch vụ Lazada

Thông báo tạm ngừng cung cấp dịch vụ Mã Mua Sắm Điện Tử & Quy Đổi Mã Mua Sắm trên Lazada từ 10/03/2022

TẠM NGỪNG quy đổi các Mã Mua Sắm Điện Tử bắt đầu bằng dòng chữ “Credit” trên Website/Ứng dụng Lazada trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày 10/03/2022.

Thông báo tạm ngừng cung cấp dịch vụ Mã Mua Sắm Điện Tử & Quy Đổi Mã Mua Sắm trên Lazada từ 10/03/2022 Read More »

Tại sao chính sách giao hàng của Lazada lại phức tạp như vậy?

– Chính sách giao hàng của Lazada muốn người bán của chúng tôi có được giá sản phẩm hấp dẫn và công bằng hơn bằng cách đảm bảo rằng phí vận chuyển sẽ được phản ánh theo khu vực của họ và chi phí vận chuyển thực tế. – Chúng tôi muốn làm cho người

Tại sao chính sách giao hàng của Lazada lại phức tạp như vậy? Read More »