Thông báo tạm ngừng cung cấp dịch vụ Mã Mua Sắm Điện Tử & Quy Đổi Mã Mua Sắm trên Lazada từ 10/03/2022

TẠM NGỪNG quy đổi các Mã Mua Sắm Điện Tử bắt đầu bằng dòng chữ “Credit” trên Website/Ứng dụng Lazada trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày 10/03/2022.

Thông báo tạm ngừng cung cấp dịch vụ Mã Mua Sắm Điện Tử & Quy Đổi Mã Mua Sắm trên Lazada từ 10/03/2022 Read More »