Thời gian hoạt động của Điểm lấy hàng Lazada như thế nào?

Khi quý khách chọn điểm lấy hàng tại bước “Tiến hành thanh toán”, thời gian hoạt động của điểm lấy hàng sẽ được thể hiện trong phần thông tin Điểm lấy hàng

Thời gian hoạt động của Điểm lấy hàng Lazada như thế nào? Read More »