Điểm lấy hàng Lazada là gì?

Điểm lấy hàng Lazada là một lựa chọn mới cho người mua, khi mà quý khách có thể chọn một điểm lấy hàng thuận tiện để nhận kiện hàng. Một khi kiện hàng được giao thành công đến điểm lấy hàng Lazada, quý khách sẽ nhận được thông báo đến nhận kiện hàng. Quý khách