điểm lấy hàng

Cung cấp Mã vận đơn ở Điểm lấy hàng Lazada nhưng không có kiện hàng

Lazada xin lỗi quý khách về sự bất tiện này. Nếu kiện hàng của quý khách bị thất lac, nhân viên phụ trách tại Điểm lấy hàng sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho Lazada, theo đó Lazada sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền cho quý khách theo thời gian quy định. Tham khảo

Cung cấp Mã vận đơn ở Điểm lấy hàng Lazada nhưng không có kiện hàng Read More »

Tôi có thể đổi địa chỉ Điểm lấy hàng Lazada hay không?

Nếu quý khách chưa xác nhận đặt hàng, quý khách có thể chọn lại điểm lấy hàng bằng cách nhấn lại mục “Điểm lấy hàng”. Nếu quý khách đã xác nhận đơn hàng và tiến hành thanh toán, rất tiếc, quý khách sẽ không thể đổi địa chỉ Điểm lấy hàng được nữa

Tôi có thể đổi địa chỉ Điểm lấy hàng Lazada hay không? Read More »

Tôi có thể yêu cầu một ngày phù hợp để đến nhận hàng tại Điểm lấy hàng Lazada không?

Khi kiện hàng của quý khách được giao thành công đến Điểm lấy hàng Lazada quý khách đã chọn, quý khách sẽ có 3 ngày để đến Điểm lấy hàng nhận hàng trước khi nó được gửi trả về cho đơn vị bán hàng. Quý khách vui lòng đến nhận hàng trong giờ làm việc

Tôi có thể yêu cầu một ngày phù hợp để đến nhận hàng tại Điểm lấy hàng Lazada không? Read More »

Tôi cần chuẩn bị gì để đến Điểm lấy hàng Lazada nhận hàng?

Khi đến nhận hàng tại Điểm lấy hàng, 1. Quý khách vui lòng xuất trình Mã vận đơn cho nhân viên tại điểm lấy hàng; 2. Kiểm tra thông tin trên kiện hàng (mã vận đơn, thông tin người nhận, tên sản phẩm,…), đảm bảo nhân viên đưa đúng kiện hàng; 3. Xuất trình mã

Tôi cần chuẩn bị gì để đến Điểm lấy hàng Lazada nhận hàng? Read More »