Điều kiện áp dụng dịch vụ giao hàng hỏa tốc của Lazada là gì?

Hiện tại dịch vụ giao hàng hỏa tốc Lazada áp dụng cho các đơn hàng thỏa các điều kiện sau đây: Sản phẩm không phải là hàng hóa cồng kềnh Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, Lazada xin được từ chối thực hiện đơn hàng cho các đơn vị mua đi bán lại

Điều kiện áp dụng dịch vụ giao hàng hỏa tốc của Lazada là gì? Read More »