điều kiện giao nhanh 24h

Làm sao để biết được đơn hàng của tôi đủ điều kiện áp dụng dịch vụ giao hàng 24h LazMall không?

Quý khách có thể dễ dàng biết được đơn hàng của quý khách có đủ điều kiện áp dụng giao hàng trong 24h hay không trong mục giỏ hàng hoặc tại bước tiến hành thanh toán. Ngày giao hàng dự kiến sớm nhất cho đơn hàng/kiện hàng của Quý khách sẽ là 1 ngày.