giao hàng chậm

Tôi cần làm gì nếu đơn hàng LazMall của tôi không được giao đúng với thời gian giao hàng dự kiến?

Quý khách vui lòng liên hệ đến bộ phận Chăm sóc Khách hàng để chúng tôi có thể hỗ trợ cho Quý khách. Bên cạnh đó, LazMall sẽ không chịu trách nhiệm cho những trường hợp giao hàng không đúng với thời gian giao hàng dự kiến sau đây: – Nếu sự chậm trễ do những

Tôi cần làm gì nếu đơn hàng LazMall của tôi không được giao đúng với thời gian giao hàng dự kiến? Read More »

Nếu tôi không nhận được đơn hàng sản phẩm của LazMall thì phải làm sao?

Nếu đơn hàng mua trên LazMall của quý khách không được giao đúng với ngày giao hàng dự kiến trên đơn hàng của quý khách, quý khách có thể kiểm tra lại tình trạng đơn hàng trên Mục Đơn hàng của tôi. Việc này cho phép quý khách kiếm tra nhà bán hàng đã vận

Nếu tôi không nhận được đơn hàng sản phẩm của LazMall thì phải làm sao? Read More »