giao hàng Laz

Tại sao chính sách giao hàng của Lazada lại phức tạp như vậy?

– Chính sách giao hàng của Lazada muốn người bán của chúng tôi có được giá sản phẩm hấp dẫn và công bằng hơn bằng cách đảm bảo rằng phí vận chuyển sẽ được phản ánh theo khu vực của họ và chi phí vận chuyển thực tế. – Chúng tôi muốn làm cho người

Tại sao chính sách giao hàng của Lazada lại phức tạp như vậy? Read More »