Sản phẩm đủ điều kiện giao hàng 24h LazMall, nhưng tiến hành đặt hàng thì không?

Điều này có thể vì nhiều lý do. Có thể quý khách đã đặt những sản phẩm từ những nguồn khác nhau (ví dụ: đơn hàng có một sản phẩm thuộc LazMall và được xử lý bởi Lazada và một sản phẩm được xử lý bởi nhà bán hàng). Vì vậy, Lazada sẽ giao từng

Sản phẩm đủ điều kiện giao hàng 24h LazMall, nhưng tiến hành đặt hàng thì không? Read More »