Lazada có giao hàng nước ngoài không?

Lazada có giao hàng đi nước ngoài không? Câu trả lời là hiện nay Lazada chỉ có thể chuyển hàng về các địa chỉ ở Việt Nam.

Lazada có giao hàng nước ngoài không? Read More »