Lazada có giao hàng nước ngoài không?

Hiện nay Lazada chỉ có thể chuyển hàng về các địa chỉ ở Việt Nam.