Thông tin về trợ lý ảo CLEO Assistant

Là một trợ lý ảo cá nhân, CLEO Assistant sẽ đề xuất các sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích của bạn. Để chốt đơn HÀNG CHẤT GIÁ HỜI, bạn có thể thu thập tất tần tật Voucher một cách nhanh chóng chỉ qua một cú chạm vào lựa chọn Thu thập tất cả thay vì chọn từng Voucher như trước kia.

Thông tin về trợ lý ảo CLEO Assistant Read More »