Hạn chế tiếp xúc khi nhận kiện hàng Lazada mùa dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 đối với Lazada Với tình hình biến chuyển không ngừng của đại dịch Covid-19, sức khỏe và an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Hạn chế tiếp xúc mùa dịch Trong thời gian này, Lazada mong muốn chia sẻ những cách hữu ích để hạn chế tiếp

Hạn chế tiếp xúc khi nhận kiện hàng Lazada mùa dịch Covid-19 Read More »