Vì sao không thể lựa chọn Thanh toán khi nhận hàng COD Lazada?

Quý khách không thể lựa chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng vì một trong các lý do sau: 1. Địa chỉ nhận hàng của quý khách nằm trong danh sách các điểm không áp dụng thanh toán khi nhận hàng 2. Nhà bán hàng không hỗ trợ áp dụng hình thức thanh toán

Vì sao không thể lựa chọn Thanh toán khi nhận hàng COD Lazada? Read More »