Cung cấp Mã vận đơn ở Điểm lấy hàng Lazada nhưng không có kiện hàng

Lazada xin lỗi quý khách về sự bất tiện này. Nếu kiện hàng của quý khách bị thất lac, nhân viên phụ trách tại Điểm lấy hàng sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho Lazada, theo đó Lazada sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền cho quý khách theo thời gian quy định. Tham khảo

Cung cấp Mã vận đơn ở Điểm lấy hàng Lazada nhưng không có kiện hàng Read More »