Các khu vực nào được áp dụng dịch vụ giao hàng hỏa tốc Lazada?

Hiện tại dịch vụ giao hàng hỏa tốc đã được áp dụng cho những khu vực sau đây: Lazada Hà Nội Lazada Hồ Chí Minh

Các khu vực nào được áp dụng dịch vụ giao hàng hỏa tốc Lazada? Read More »