Tôi có thể kiểm tra sản phẩm trước khi nhận hàng từ Lazada hay không?

Lazada xin lỗi vì chưa thể cho phép đồng kiểm hàng hóa khi nhận hàng.

Tôi có thể kiểm tra sản phẩm trước khi nhận hàng từ Lazada hay không? Read More »