Tôi có thể kiểm tra sản phẩm trước khi nhận hàng từ Lazada hay không?

Lazada xin lỗi vì chưa thể cho phép đồng kiểm hàng hóa khi nhận hàng.