Cách thay đổi địa chỉ giao hàng, số điện thoại, thông tin người nhận hàng Lazada?

Kể từ ngày 31/8/2021, Lazada sẽ có thêm tính năng hỗ trợ “Thay Đổi Địa Chỉ” cho đơn hàng của bạn trên App. Tính năng này sẽ giúp bạn thay đổi địa chỉ một cách dễ dàng đồng thời giúp cải thiện tỉ lệ giao hàng thành công cao. Các bước hướng dẫn thay đổi

Cách thay đổi địa chỉ giao hàng, số điện thoại, thông tin người nhận hàng Lazada? Read More »