Làm cách nào để tôi hủy đăng ký nhận thư của Lazada?

Hủy nhận email quảng cáo Lazada Để hủy đăng ký nhận email quảng cáo của chúng tôi, vui lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở cuối một trong các email quảng cáo. Hoặc thông qua phần Cài đặt trong tài khoản Lazada của bạn trên trang web Lazada hoặc ứng dụng dành cho

Làm cách nào để tôi hủy đăng ký nhận thư của Lazada? Read More »