Ký hiệu Loa được hiển thị trên kết quả tìm kiếm sản phẩm Lazada

Ký hiệu loa bên cạnh sản phẩm Lazada Khi bạn tìm kiếm sản phẩm trên Lazada, bạn có thể thấy một số sản phẩm sẽ có ký hiệu Loa ở góc phải như hình bên dưới trong kết quả tìm tìm kiếm. Đây là những sản phẩm được Nhà Bán Hàng dùng dịch vụ trả

Ký hiệu Loa được hiển thị trên kết quả tìm kiếm sản phẩm Lazada Read More »