Các tình huống bị lỗi khi thanh toán bằng Momo trên Lazada

Các lỗi thanh toán Momo trên Lazada Chọn hình thức MoMo để thanh toán trên trang Lazada đôi khi bạn sẽ gặp lỗi như sau: Phương thức thanh toán MoMo bị mờ, sau khi nhấn chọn thì hệ thống báo Tài khoản ví không đủ số dư. Mạng không ổn định. Thanh toán thất bại.

Các tình huống bị lỗi khi thanh toán bằng Momo trên Lazada Read More »